guitar-pick

Hudba a vývoj dítěte

Zpěv a hudba hrají v naší kultuře důležitou roli. Hudbu najdete v mnoha aspektech našeho života. Může mezi ně patřit divadlo, televize, film, bohoslužby, svátky, oslavy nebo vládní a vojenské obřady. Doma se hudba často stává součástí našich rodinných tradic, v některých domácnostech může muzika hrát nepřetržitě celý den. Jedná se o přirozenou věc našich každodenních životů. Právě kytara je ideální nástroj pro svoji jednoduchost a univerzální použití.

Od narození rodiče instinktivně používají hudbu jako nástroj pro zklidnění nebo uspávání dětí, taktéž k vyjadřování emocí, radosti a interakci s potomky. Rodiče mohou na těchto přirozenostech stavě tím, že se naučí, jak může hudba ovlivnit vývoj dítěte a zlepšit jeho sociální dovednosti. Koneckonců hudba patří spolu s televizí nebo rádiem k zásadním nástrojům sekundární socializace, jedinec skrze ně přijímá jisté sociální dovednosti.

Studie z roku 2016 na Institutu studia mozku a kreativity na univerzitě of Southern California zjistila, že hudební zážitky v dětství mohou ve skutečnosti urychlit vývoj mozku, zejména v oblastech osvojování jazyků a čtení. Podle nadace National Association of Music Merchants Foundation může učení hry na nástroj zlepšit matematické dovednosti a dokonce zvýšit skóre SAT (jeden z nejvýznamnějších standardizovaných testů používaných pro přijímání studentů na vysoké školy v USA. pozn. aut.).

Avšak akademické úspěchy nejsou jedinou výhodou hudebního vzdělávání. Hudba zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a dovednosti školní připravenosti, včetně intelektuální, sociálně-emocionální, motorické nebo jazykové. Pomáhá tělu a mysli spolupracovat. Vystavením dítěte hudbě během raného vývoje mu pomáhá naučit se zvuky a významy slov. Tanec na hudbu pomáhá dětem budovat motoriku a zároveň jim umožňuje procvičovat sebevyjadřování. U dětí i dospělých pomáhá hudba posilovat paměťové dovednosti.

Děti všech věkových skupin se vyjadřují prostřednictvím hudby. I mladí kojenci se houpají, odrážejí nebo pohybují rukama v reakci na hudbu. Mnoho předškoláků tvoří písničky a bez vědomí sebe sama si při hraní zpívá. Děti na základní škole se učí zpívat společně jako skupina a případně se učí hrát na hudební nástroj - třeba na kytaru. Starší děti tančí na hudbu svých oblíbených kapel a pomocí hudby navazují přátelství a sdílejí pocity. 

Předškoláci a hudba

Předškoláci rádi zpívají, jen aby zpívali. Nejsou si vědomi svých schopností a většina z nich touží jednoduše jen "řvát". Mají rádi písně, kde se opakují slova a melodie, často si také náhodnými předměty tlučou do rytmu. Předškolní děti si užívají říkanky a písničky o známých věcech, jako jsou hračky, zvířata, herní činnosti a lidé. 

Děti a hudba ve školním věku

Většinu mladých dětí ve školním věku zaujaly samostatné dětské písničky, které zahrnují počítání, hláskování nebo zapamatování si sledu událostí. Děti ve školním věku začínají vyjadřovat, co se jim líbí a nelíbí, různé druhy hudby. Mohou vyjádřit zájem o hudební výchovu, například o hudební výchovu pro děti.

Dospívající a hudba

Teenageři mohou hudební zážitky využít k navázání přátelství a odloučení od rodičů a mladších dětí. Často se chtějí po škole potkávat a poslouchat hudbu se skupinou přátel.

Spojování dětí a hudby prostřednictvím zábavných aktivit nemá žádnou nevýhodu. Jsme schopni využívat výhod hudby od okamžiku, kdy se narodíme. Ačkoli dobrá dávka Mozarta pravděpodobně nezvyšuje naši mozkovou sílu, je to příjemné a krásné. Od čistého potěšení z poslechu uklidňujících zvuků a rytmických harmonií až po získání nových jazykových a sociálních dovedností může hudba oživit a obohatit životy dětí a lidí, kteří se o ně starají.